Mobilni meni

Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa studija na smjeru Odbrambene tehnologije 

Odlukama Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-4510/17 (3. godina prvog ciklusa) i 01-4511/17 (drugi ciklus studija) do 27.06.2017. godine data je suglasnost na izmjene i dopune Nastavnog plana i programa studija na smjeru Odbrambene tehnologije. Izmijenjen Nastavnog plana i programa će se primjenjivati od akademske 2017/2018. godine, a možete ga pogledati OVDJE.