Mobilni meni

Početak nastave u akademskoj 2020/21. godini 

Poštovane kolegice i kolege,

dana 19.10.2020. godine počinje nastava na 3. godini I ciklusa studija i 2. godini II ciklusa studija Smjera Odbrambene tehnologje. Na sastanku, koji će se održati prema sljedećim terminima:

  • 19.10.2020. godine u 10:15, sala 003, za 2. godina II ciklusa studija 
  • 19.10.2020. godine u 13:15, sala 003, za 3. godina I ciklusa studija,

će Vas nastavnici upoznati sa načinom realizacije nastave u ovom semestru i silabusima predmeta za koje je odgovorna Katedra.