Category: Programi i ostalo
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Downloads: 2

Omogućava proračun termodinamičkih svojstava produkata sagorijevanja, transportnih svojstava gasnih produkata sagorijevanja i teorestkih performansi raketnih

...
Date 2016-10-16
File Size 562.37 KB
Download 1.374

Alan Ćatović: Bojeve glave sa kumulativnim efektom, Diplomski rad, april 2003, Mašinski fakultet Sarajevo, BIH

Date 2016-10-16
File Size 1.32 MB
Download 2.379