×

Greška

[sigplus] Critical error: The Graphics Draw (gd) or ImageMagick (imagick) image processing library has to be enabled in the PHP configuration to generate thumbnails.

[sigplus] Critical error: The Graphics Draw (gd) or ImageMagick (imagick) image processing library has to be enabled in the PHP configuration to generate thumbnails.

Laboratorija za unutrašnjo-balistička mjerenja

Laboratorija je namijenjena za mjerenja unutrašnjo-balističkih parametara raketnih testnih motora i  parametara artiljerijskih goriva u manometarskoj bombi.

Laboratorija posjeduje dvije neovisne opreme za akviziciju podataka. Oprema američke firme ”National Instruments” ima 12 kanala za mjerenje parametara temperature i naprezanja. Brzina prikupljanja podataka A/D kartice je 1,25 miliona podataka u sekundi. Oprema za akviziciju podataka firme ”Kisler” ima tri neovisna kanala, sa posebnim pojačalima namijenjenim za mjerenje veoma brzih procesa i A/D karticom sa brzinom prikupljanja podataka od 400.000 podataka u sekundi. Postojeća oprema omogućava i baždarenje senzora pritiska do 2000 bar.

{gallery}DTD_images/articles/laboratorije/UB/grey/1{/gallery}         

Balistička bomba Julius Peters ima mogućnosti da mjeri pritisak do 5.000 bar u volumenu bombe od 7 dm3.

Horizontalni testni sto za raketne motore na čvrsto gorivo koristi se za određivanje razvoja pritiska i potiska u funkciji vremena kod 2'', 6'' i 128 mm balističkih opitnih motora. Omogućava ispitivanje raketnih motora sa silom potiska do 25 kN.

{gallery}DTD_images/articles/laboratorije/UB/grey/2{/gallery}   

Za potrebe fabrika POBJEDA-SPORT Goražde i IGMAN Konjic, Katedra je dizajnirala balistički akvizicijski sistem za mjerenje pritiska gasova u komori sagorijevanja municije, pritisak na povratniku gasova, mjerenje brzine projektila i karakterističnih vremena za municiju malog kalibra. Za opremu je razvijen softver u programskom paketu LabVIEW, koji omogućava mjerenje zadatih parametara i statističku obradu rezultata mjerenja, a  rezultate analize zapisuje u izvještaj, u skladu sa tipom municije i standardom.

{gallery}DTD_images/articles/laboratorije/UB/grey/3{/gallery} 

{gallery}DTD_images/articles/laboratorije/UB/grey/4{/gallery}