NPiP I ciklusa studija

I Godina            1. Semestar      2. Semestar

II Godina           3. Semestar      4. Semestar

III Godina          5. Semestar      6. Semestar

I godina   
1. Semestar   
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
PMF-02 Matematika I 4 + 3 + 0 10
MT-01 Statika 2 + 2 + 0 5
PMF-05 Fizika I 2 + 2 + 0 5
MPI-01 Materijali I 2 + 2 + 0 5
MPI-03 Tehnologije obrade 2 + 0 + 2
Ukupno 23 30
2. Semestar  
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
PMF-03 Matematika II 3 + 3 + 0 7
MT-15 Elektrostatika 3 + 2 + 0 6
PMF-06 Fizika II 1 + 0 + 2 4
MPI-02 Materijali II 2 + 1 + 1 4
OM-01 Tehnička dokumentacija i CAD 2 + 2 + 2 6
ETF-01 Elektrotehnika  2 + 1 + 0 3
Ukupno  27  30 
II Godina
3. Semestar   
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
PMF-04 Matematika III 3 + 3 + 0
MT-02 Kinematika 2 + 2 + 0
E-05 Osnove inžinjerske termodinamike 2 + 2 + 0
OM-02 Mašinski elementi I  2 + 2 + 0
RIM-02 Programiranje I 2 + 2 + 0
MPI-04 Osnove mjerenja i obrade podataka  2 + 1 + 1 
Ukupno 26 30
4. Semestar 
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
IIM-30 Ekonomika i organizacija preduzeća 2 + 2 + 0
MT-03 Dinamika  3 + 2 + 0
EPO-21 Osnove mehanika fluida 3 + 1 + 1
OM-03 Mašinski elementi II 2 + 2 + 0
IIM-47 Numeričke metode u inžinjerstvu 2 + 2 + 0
E-07 Provođenje toplote i difuzija 2 + 2 + 0
Ukupno  26 30 
III Godina
5. Semestar   
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
OT-14 Municija 2 + 1 + 2 6
 OT-17  Osnove oružja  2 + 1 + 1  5
OT-39 Uvod u eksplozive 2 + 1 + 1
IIM-01 Tehnike inžinjerske optimizacije 2 + 2 + 0 5
MPI-07 Pneumatika i hidraulika 2 + 1 + 1 5
  Izborni stručni predmet    
Ukupno 25 (26) 30
Izborni stručni predmeti 5. semestra   
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
EPO-40 Zaštita okoline 3 + 2 + 0 5
 MPI-12 Proizvodna mjerna tehnika  2 + 1 + 1   5 
6. Semestar   
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
 OT-47 Osnove balistike 3 + 1 + 2  8
OT-30 Tehnologije održavanja municije 3 + 1 + 1  6
OM-14 Projektovanje pomoću računara 2 + 0 + 3 5
  Izborni stručni predmet    
  Slobodni izborni predmet    
Ukupno  24 (25) 30
Izborni stručni predmeti 6. semestra
Šifra Naziv predmeta Broj sati* ECTS
OT-49 Pakovanje municije za skladištenje i distribuciju  2 + 1 + 1
 OT-33 Tehnologije proizvodnje municije 2 + 1 + 2 6
Ukupno 24 30

* Predavanja + Auditorne vježbe + Laboratorijske vježbe