Laboratorija za spoljno-balistička mjerenja

Namjena ove laboratorije je mjerenje spoljno-balističkih parametara pješadijskog oružja na udaljenostima do 30 m od usta cijevi. Po svojoj osnovnoj namjeni to treba da bude manji balistički tunel. Njegova ukupna dužina je 35 m, širina 6 m i visina 4 m. U sklopu tunela se nalaze tri prateće prostorije, ukupne površine 100 m2. Duž tunela se nalaze tračnice za pokretne platforme i dva podzemna bunkera površine po 16 m2 za smještaj hidrouređaja. Tunelu nedostaje zaštita od rikošeta zrna, a potrebno je izvršiti i obradu zidova.

   


Ova laboratorija je u fazi opremanja!