Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Metoda konačnih zapremina EPO-20 BHS II/1.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / LV - 2 P + 0 V + 2 LV 5

  • Nastavnik: 
    Ejub Džaferović

  • Ciljevi i svrha predmeta:
    Predmet Metoda konačnih zapremina treba da upozna studente s osnovama ove numeričke metode, koja se primjenjuje pri rješavanju mnogih inženjerskih problema iz prakse, jer se isti ne mogu riješiti analitički u zatvorenom oblikui.

  • Program predavanja:
    Uvod. Osnovne jednačine (koncept kontinuuma, sile koje djeluju na čvrsto tijelo, kretanje čvrstog elementa, jednačine količine kretanja i energije, početni i granični uslovi, dvodimenzionalne aproksimacije). Diskretizacija metodom konačnih zapremina (osnovni koncepti i ideje, diskretizacija prostora i vremena, diskretizacija osnovnih jednačina, konzervativnost, ograničenost, stabilnost, tačnost, konziztentnost, konvergencija, diskretizacija za dvodimenzionalnu kartezijsku mrezu, početni i granični uslovi). Postupak rješavanja (segregacioni iterativni algoritam, rješavanje sistema linearnih algebarskih jednačina). Primjeri primjene metode konačnih zapremina na analizu napona i deformacija u čvrstom tijelu.

  • Literatura:
  1. I. Demirdžić, A. Ivanković, Analiza napona metodom konačnih volumena, Imperial College of Science, Technology and Medicine University of London, 1997.
  2. S.V. Patanker, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, McGraw Hill, 1980.

  • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
    Znanje iz Numeričkih metoda u inženjerstvu, Matematike, Mehanike

  • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
    -

  • Metod ispitivanja:
    Seminarski radovi tokom semestra i završni pismeni ispit.