Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Uvod u numeričku mehaniku fluida EPO-45 BHS II/3.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / LV - 2 P + 0 V + 2 LV 5

 • Nastavnik: 
  Amra Hasečić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Predmet Metoda konačnih zapremina treba da upozna studente s osnovama ove numeričke metode, koja se primjenjuje pri rješavanju mnogih inženjerskih problema iz prakse, jer se isti ne mogu riješiti analitički u zatvorenom oblikui.

 • Program predavanja:
  Uvod. Osnovne jednačine (koncept kontinuuma, sile koje djeluju na čvrsto tijelo, kretanje čvrstog elementa, jednačine količine kretanja i energije, početni i granični uslovi, dvodimenzionalne aproksimacije). Diskretizacija metodom konačnih zapremina (osnovni koncepti i ideje, diskretizacija prostora i vremena, diskretizacija osnovnih jednačina, konzervativnost, ograničenost, stabilnost, tačnost, konziztentnost, konvergencija, diskretizacija za dvodimenzionalnu kartezijsku mrezu, početni i granični uslovi). Postupak rješavanja (segregacioni iterativni algoritam, rješavanje sistema linearnih algebarskih jednačina). Primjeri primjene metode konačnih zapremina na analizu napona i deformacija u čvrstom tijelu.

 • Literatura:
 1. I. Demirdžić, A. Ivanković, Analiza napona metodom konačnih volumena, Imperial College of Science, Technology and Medicine University of London, 1997.
 2. S.V. Patanker, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, McGraw Hill, 1980.

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  Znanje iz Numeričkih metoda u inženjerstvu, Matematike, Mehanike

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  -

 • Metod ispitivanja:
  Seminarski radovi tokom semestra i završni pismeni ispit.