Istraživačko raketno društvo

Istraživačko raketno društvo je osnovano 6.7.1973. godine sa ciljem da okuplja studente tehničkih fakulteta, inženjere i ostale specjaliste iz različitih polja nauke povezanih sa raketnim istraživanjem u razvoju različitih projekata na čvrsta goriva i istraživanju problema raketnog pogona, dinamike leta raketa i sondiranja atmosfere. 

Istraživačko raketno društvo je bilo član SAROJ-a (Savez astronaut. i raketnih organizacija bivše Jugoslavije), odnosno Astronautičkog raketnog saveza BiH.


Studenti su u mogućnosti da svoju kreativnost koriste u upotrebi rakete kao sredstva za njihove vlastite eksperimente tokom leta. Moguće je posmatrati svaku fazu leta (razdvajane rakete na dvije nezavisne jedinice, aktiviranje njihovih padobrana, itd.).

Trenutno IRD ima 32 člana.

Više informacija na linku: www.ird.ba