Download details

Predviđanje idealiziranih unutrašnjo-balističkih parametara raketnog motora na dvobazna goriva Predviđanje idealiziranih unutrašnjo-balističkih parametara raketnog motora na dvobazna goriva HOT

Jasmin Terzić: Predviđanje idealiziranih unutrašnjo-balističkih parametara raketnog motora na dvobazna goriva, Magistarski rad, Sarajevo, Septembar 2002. Rad sadrži 127 stranica, 70 slika i dijagrama, te 32 tabele. U popisu literature navedeno je 60 naslova. Rad, pored popisa korištenih oznaka, sažetka, popisa literature, ima 9 poglavlja.

Information
Created 2008-01-21
Changed 2016-11-13
Version
Size 6.85 MB
Created by Jasmin Terzić
Changed by Jasmin Terzić
Downloads 8.715
License
Price