Download details

Predviđanje sile otpora pri nultom napadnom uglu za osnosimetričnu brzorotirajuću konfiguraciju projektila Predviđanje sile otpora pri nultom napadnom uglu za osnosimetričnu brzorotirajuću konfiguraciju projektila HOT

Sabina Serdarević-Kadić: Predviđanje sile otpora pri nultom napadnom uglu za osnosimetričnu brzorotirajuću konfiguraciju projektila, Magistarski rad, Sarajevo, Juli 2007. Rad sadrži 130 str i prikazano je 135 slika i dijagrama. U popisu literature navedeno je 47 naslova. Rad, pored popisa korištenih oznaka, slika, literature i rezimea ima 7 poglavlja.

Information
Created 2008-01-21
Changed 2016-11-13
Version
Size 2.81 MB
Created by Jasmin Terzić
Changed by Jasmin Terzić
Downloads 5.042
License
Price