Download details

Utjecaj kinematskih i masenih karakteristika gasnog toka na osnovnu brzinu sagorijevanja dvobaznih raketnih goriva Utjecaj kinematskih i masenih karakteristika gasnog toka na osnovnu brzinu sagorijevanja dvobaznih raketnih goriva HOT

Zečević B., Terzić J. and Serdarević-Kadic S.: Utjecaj kinematskih i masenih karakteristika gasnog toka na osnovnu brzinu sagorijevanja dvobaznih raketnih goriva, 3. Međunarodni skup, Revitalizacija i modernizacija proizvodnje RIM 2001, pp. 813-822, ISBN 9958-624-10-9, Bihać, Septembar 2001

Information
Created 2008-01-21
Changed
Version
Size 305.25 KB
Created by Jasmin Terzić
Changed by Jasmin Terzić
Downloads 2.353
License
Price