Mobilni meni

Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa studija na smjeru Odbrambene tehnologije 

Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-10-142/23 od 31.05.2023. godine data je suglasnost na izmjene i dopune Nastavnog plana i programa studija na smjeru Odbrambene tehnologije. Izmijenjen Nastavnog plana i programa će se primjenjivati od akademske 2023/24. godine za studente koji prvi put upisuju 3. godinu I ciklusa studija i studente 1. godine II ciklusa studija, a možete ga pogledati OVDJE.